II Concurs de Dibuix Manga

ACTUALITZACIÓ IMPORTANT DE LES BASES: NOVA DATA DE ENTREGA MAXIMA 20/07/2020

LA COMARCA D’ANOIA QUEDA INCLOSA EN EL CONCURS.

Despres del exit de l’anterior, estaba clar que teniem que repetir el concurs.

1. Qui pot participar?

Obert a qualsevol persona que resideixi en l’área Penedès – Garraf.

2. Temàtica:

Manga/anime clarament reconeixible. Els dibuixos no reconeixibles com a tal poden ser rebutjats en el lliurament. Els casos dubtosos se sotmetran a votació.
Lliurament en paper o suport similar. Color o B&W. Qualsevol de les opcions és valida sempre que compleixi el requisit de ser aspecte Manga (qualsevol estil) reconeixible.

3. Dates:

Es poden lliurar des del 29/06 al 20/07
El resultat el dia 25/07

4. Votació:

Aquest any tindrem jurat professional o semi-professional que amb el seu propi criteri decidirà qui és el guanyador.

5. Premis

1r Premi: Còmic Manga a triar entre els títols disponibles a la botiga, amb un màxim de 12€ PVP sense poder substituir-se per un altre article o compensació económica total o parcial.
Serà possible substituir aquest premi per el segon premi.

2on Premi: Joc de 6 peces de Sakura Pigma, o equivalent (de preu igual o inferior) a triar.
Pot ser canviat pel 3er premi

3er Premi: Manga Jigokuraku 1

Tots els participants que compleixin els requisits per a participar, rebran un val descompte del 20% en compra de material de la marca Talens o material de dibuix, a gastar a la nostra botiga amb termini màxim 31/12/2020

Categoria -14:

S’avaluaran els dibuixos de tots els menors de 14 anys de manera independent i el millor tindrà com a premi un còmic a triar, adaptat a l’edat, amb un màxim de 10€. La resta dels participants menors també rebrán el descompte en material de dibuix.
L’edat no és un impediment per a entrar en la categoria adulta, i tots els participants menors de 14 que ho desitgin, podran participar en aquesta categoria i ser avaluats com a tal, sense opció, a posteritat de tornar a la categoria inferior.

Presentación:

Tots els dibuixos es presentaran de manera presencial a la botiga, dins de les dates indicades.
En casos especials, donada la situació d’estat d’alarma, es podran presentar dibuixos de manera telemàtica.
La grandària màxima serà A3 i mínima A4. Com a recomanació és preferible evitar ús de tècniques digitals en qualsevol de les seves variants, encara que no queden excloses del concurs.

Bases en Castellano:

Despues del exito del anterior, estaba claro que teniemos que repetir el concurso.

1. Quién puede participar?

Abierto a cualquier persona que resida en la area Penedès – Garraf.

2. Temática:

Manga/animo claramente reconocible. Los dibujos no reconocibles como tal pueden ser rechazados en la entrega. Los casos dudosos se someterán a votación.
Entrega en papel o apoyo similar. Color o B&W. Cualquiera de las opciones es valida siempre que cumpla el requisito de ser aspecto Manga (cualquier estilo) reconocible.

3. Fechas:

Se pueden librar desde el 29/06 al 05/07
El resultado el día 8/07

4. Votación:

Este año tendremos jurado profesional o *semi-profesional que con su propio criterio decidirá quién es el ganador.

Premios

1.º Premio: Cómico Manga a elegir entre los títulos disponibles en la tienda, con un máximo de 12€ PVP sin poder sustituirse por otro artículo o compensación económica total o parcial.
Será posible sustituir este premio por el segundo premio.


2.º Premio: Juego de 6 piezas de Sakura Pigma, o equivaliendo (de precio igual o inferior) a elegir.
Puede ser cambiado por el 3.º premio

3.º Premio: Manga Jigokuraku 1

Todos los participantes que cumplan los requisitos para participar, recibirán uno vale descuento del 20% en compra de material de la marca Talens o material de dibujo, a gastar en nuestra tienda con plazo máximo 31/12/2020


Categoría -14:

Se evaluarán los dibujos de todos los menores de 14 años de manera independiente y el mejor tendrá como premio un cómico a elegir, adaptado en la edad, con un máximo de 10€. El resto de los participantes menores también rebrán el descuento en material de dibujo.
La edad no es un impedimento para entrar en la categoría adulta, y todos los participantes menores de 14 que lo deseen, podrán participar en esta categoría y ser evaluados como tal, sin opción, a posteridad de volver a la categoría inferior.

Presentación:

Todos los dibujos se presentarán de manera presencial a la tienda, dentro de las fechas indicadas.
En casos especiales, dada la situación de estado de alarma, se podrán presentar dibujos de manera telemática.
El tamaño máximo será A3 y mínima A4. Como recomendación es preferible evitar uso de técnicas digitales en cualquier de sus variantes, aunque no quedan excluidas del concurso.