Liga Commander

Termini: Març 2024 – Juny 2024

Tots els tornejos de Commander que s’indiquin, contaran per la lliga.

Puntuació. Tots els jugadors participants tindran un punt com a minim per presentar-se al torneig. Per poder participar a la lliga, com a minim s’ha de participar en dos tornejos. El jugador amb un unic torneig no estará en la taula de clasificació fins el seu segon torneig.

Cada torneig tindrà una puntuació segons l’ordre de la taula de classificació equivalent a numero de jugadors.

Ejemple:
1º -6pt
2º -5pt
3º -4pt
4º -3pt
5º -2pt
6º -1pt

El format de joc, sempre serà en commander. Pre-Construït (sense modificació), Budget 80€, Commander sense restriccions (únicament ban oficial).

Tots els tornejos seran 1vs1 i alguns dos caps ( Budget 80€)

Dos tornejos al mes.

Es podrà sancionar a jugadors, segons criteri de la lliga, en cas d’apuntar-se a un torneig i no assistir sense avisar, jocs deslleial…. Sempre en casos extrems que afecti la comunitat, i el seu bon funcionament

Horaris i el seu compliment.

L’hora d’entrada serà la marcada per al torneig, 15 min pairing, 30 min inici de torneig.

Iniciat el torneig, si no s’està al lloc, però s’ha avisat, es podrà participar, però amb la ronda perduda.

Número de tornejos i format (modificable)

Març: Budget i precon

Abril: Dos caps i Sense límits

Maig: Budget i Sense límits

Juny: Dos caps i Precon

Sense inscripció a la lliga, cada torneig marcat per la lliga tindra la seva propia inscripció. El preu serà el de cada torneig individualment, 4€ per torneig

Modificació important: En dos caps, cada jugador de forma individual tindrà el total de la puntuació del torneig segons la posició del equip, igual que en un torneig normal (no tindrà doble puntuació)

Premis:

Cada torneig tindrà els seus propis premis, més els premis final de la lliga.

El premi final és un pot recaptat amb els participants de cada torneig, a raó d’1€ per participant i torneig.

Distribució del premi final lliga:

1er- 50% pot
2on- 25% pot
3er- 15% Pot
4rt- 10% Pot
S’entregará un val directe en euros per gastar en la botiga per el valor dels percentatges.

Altres premis

Cartes, sobres promos, material promocional de marca, etc… que es tingui sera entregat segons disponibilitat, o al final de la lliga, o en cada torneig individual. En cada cas, s’avisara amb temps de que hi ha.

Quasevol modificació serà avisada amb temps necesari.